top of page

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

อัปเดตเมื่อ 27 เม.ย. 2566

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น ,สมาชิก อบต. ,ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะรุม ,สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง, ปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง , สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง ,พัฒนาการอำเภอโคกสำโรง ,ผู้อำนวยการ กศนฯ อำเภอโคกสำโรง , ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะรุม ,ผู้อำนวยการโรงวังไผ่,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดหว้า ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจันทร์ , พนักงานส่วน , และประชาชนตำบลดงมะรุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำวน 18 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อให้หายจากพระอาการประชวร กลับมาพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page