top of page
Banner_Apply_DMR.png
  • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คลิกที่นี่ (21 พฤศจิกายน 2566)

  • 6 มิถุนายน 2566 ประกาศการรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (คนงานและผู้ช่วยช่าง จำนวน ๓ อัตรา) : คลิกที่นี่

  • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สังกัดกองคลัง) ๑ อัตรา : คลิกที่นี่

  • รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ จำนวน ๕ อัตรา : คลิกที่นี่

bottom of page