top of page

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมนำเสนอของบประมาณซ่อมบ้านคนพิการ จำนวน ๑๔ หลัง ณ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๓.๓๐ น. นำโดย นางกนกกร พรมโลก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ นางสาวอันติกา สุขเจริญ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอของบประมาณซ่อมบ้านคนพิการ ณ จังหวัดลพบุรี (รอบที่ ๑) เพื่อของบประมาณซ่อมบ้านคนพิการตำบลดงมะรุม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ หลังดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page