top of page

อบต.ดงมะรุม ขึ้นโครงสร้างแท่นปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยนาโสม เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาให้กับประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๐:๐๐ น. นำโดย นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย นายสมัคร บัวรินทร์ อบต.หมู่ที่ ๕ และนายบรรทึก เพราะชม อบต.หมู่ที ๑๑ และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้ดำเนินการขึ้นโครงสร้างแท่นปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยนาโสม เพื่อจะช่วยเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาให้กับประชาชน

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page