top of page

ประชาสัมพันธ์ฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ อบต.ดงมะรุม ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จะมีกิจกรรมฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • คุณสมบัตินักกีฬา

  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

  • ฟรีค่าสมัคร

  • ฟรีชุดการแข่งขันทุกทีม

  • ติดต่อได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โทรศัพท์ 036-708224-5ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page