top of page

ฝ่ายป้องกันดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๖ บ้านตะกุดหว้า จำนวน ๒ จุด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๖ บ้านตะกุดหว้า จำนวน ๒ จุด
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page