top of page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

อัปเดตเมื่อ 1 มี.ค.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
นายกธงชัย วงศ์ศรีไทย ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page