top of page

รวมพลัง อบต.ดงมะรุม ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เชิงป้องกันการทุจริต ปี 2567


นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เชิงป้องกันการทุจริต ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2567


ป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริต

ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เชิงป้องกันการทุจริต
ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เชิงป้องกันการทุจริต

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page