top of page

นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย ส่งเสริมให้ความรู้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเกี่ยวกับคัดแยกขยะในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ประชุมเกี่ยวกับงานนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมให้ความรู้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เกี่ยวกับคู่มือประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดแยกขยะภายในองค์กรดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page