top of page

ฝ่ายป้องกัน บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๗ บ้านวังไผ่ จำนวน ๒ จุด

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

๐๙.๑๕ น. ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๗ บ้านวังไผ่ จำนวน ๒ จุด
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page