top of page

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง สาธารณสุขในพื้นที่ อสม. เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ดงมะรุม และนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2562
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page