top of page

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ อบต.ดงมะรุม ขอขอบคุณหลายๆ ฝ่าย ที่ร่วมมือกันสำเร็จผ่านไปด้วยดี

ขอขอบคุณ #ท่านนายกวิชัย #กำนันธงชัย #ผู้นำชุมชน #ผู้สูงอายุตำบลดงมะรุมและ #ที่สำคัญประชาชนพี่น้องชาวตำบลดงมะรุม
ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page