top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

๑๑.๐๐ น. นำโดยนายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page