top of page

กองทุนจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลพบุรี มอบรางวัลโครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๐:๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบรางวัลโครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 (กิจกรรมการอบรมไม้กวาดดอกหญ้า) จากกองทุนจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลพบุรี ให้กับนายสุพจน์ แก้วสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะรุม ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรี

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page