top of page

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ลงพื้นที่สำรวจโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ลงพื้นที่ออกเก็บเคสครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามรายชื่อฐานข้อมูลเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่ได้รับสิทธิครบแล้ว ในตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page