top of page

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไกรวัลย์ เฮงพนมทิพย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ พร้อมคณะจังหวัด ออกตรวจติดตาม พร้อมให้คำแนะนำ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในโครงการลพบุรีจังหวัดสะอาด

ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page