top of page

กองสวัสดิการสังคม ได้ลงเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลดงมะรุม จำนวน ๑๓ ราย

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

๑๔.๐๐ น. นำโดย นายสนิท สุขเจริญ และนายสุพจน์ แก้วสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย นายบุญคำ บุญมา ส.อบต. หมู่ที่ ๗ นางสมัย ศรีจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ นายบรรทึก เพราะชม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ นางอัมพร หนิมสุข ส.อบต. หมู่ที่ ๑ และ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลดงมะรุม จำนวน ๑๓ ราย

 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

#กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care : LTC) credit : https://www.nhso.go.th/page/fund_long_term_care

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page