top of page

นายกวิชัย จัดอบรมความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้านเรื่องการคัดแยกขยะและมอบแผ่นพับแนวทางการคัดขยะครัวเรือน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา10.00 น. นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้นำหมู่บ้าน/ท่านสมาชิกสภาอบต. และได้มอบแผ่นพับ "คู่มือประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน" นำไปแจกประชาชนในหมู่ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดแยกขยะในครัวเรือนต่อไปดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page