top of page

การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน

อัปเดตเมื่อ 17 เม.ย. 2562

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เราเน้นการบริหารจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเป็นโครงการต่อเนื่อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โดย จ.ส.ต.ไกรลาศ บำรุง เจ้าหน้าที่สำนักปลัด ขอเชิญชวนประชาชน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ทั้งนี้ ได้สอนวิธีแยกขยะเปียกอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page