top of page

การสำรวจถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม         

ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  เทพานนท์ รองปลัด อบต. พร้อมกองช่าง อบต.ดงมะรุม ร่วมกับ อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ ออกสำรวจถนนพื้นที่หมู่ที่ 7 บริเวณวัดโชคอำนวยธรรม-อ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ เพื่อกำหนดจุดพิกัดถนนในความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกัดในทางภูมิศาสตร์ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาถนนในเขตความรับผิดชอบ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page