top of page

อบต.ดงมะรุม จัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ อสม. ปละประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มารับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาตำบลดงมะรุม
ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page