top of page

โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM)

อัปเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2562

         ด้วยจังหวัดลพบุรีกำหนดให้มีโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) เพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกส่วนราชการ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชน เลิกใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม มาบรรจุอาหารและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และประชาชน ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้โฟม โดยการใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโต กล่องข้าว เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก และโฟม และทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย

ดู 731 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page