top of page

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ 7-8 บ้านวังไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในประเด็น ดังนี้


1.ประเด็นการตรวจสอบพื้นที่พัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ 7-8 บ้านวังไผ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดย นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย นายอำเภอโคกสำโรง ปลัดอำเภออาวุโส พัฒนาการอำเภอโคกสำโรง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดงมะรุม ร่วมการตรวจสอบพื้นที่เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบให้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเป็นแหล่งโปรตีนของคนในตำบลดงมะรุมและใกล้เคียง


2.ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม โดยมีผู้ประชาชนเข้าร่วม จำนวน 30 คน

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentáře


bottom of page