top of page

สำนักปลัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์แก่ ส.อบต.

การบริหารจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเป็นโครงการต่อเนื่อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักปลัด โดย จ.ส.ต.ไกรลาศ บำรุง เชิญชวนสมาชิกสภา อบต.ที่ยังไม่ได้ดำเนินจัดทำถังขยะเปียก ขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page