top of page

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ บ้านเกาะรี และบ้านวังไผ่

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๑:๓๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะรี จำนวน ๒ จุดวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๑:๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ หมู่ที่ ๗ บ้านวังไผ่ จำนวน ๒ จุด
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page