top of page

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้ลงพื้นที่ออกบริการประชาชนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๗,๘,๑๒ บ้านวังไผ่

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๐:๓๐ น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้ลงพื้นที่ออกบริการประชาชนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๗,๘,๑๒ บ้านวังไผ่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page