top of page

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ ๘

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๘.๓๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page