top of page

กองสวัสดิการสังคม ติดตามการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับงบการซ่อมแซมจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

๑๑.๐๐ น.กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ลงติดตามการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับงบการซ่อมแซมจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ปีงบ ๒๕๖๗ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒ ราย
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page