top of page

เปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชน

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ทำการเปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ

สามารถมาสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม


ติดต่อได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ 036-708224-5 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์


หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือ

  2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแสดงสมาชิกทุกคนในบ้าน

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page