top of page

โครงการขยายผลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๐๙:๐๐ น. นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โครงการขยายผลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" กิจกรรม "เอามื้อสามัคคีทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล" โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกสำโรง นางบัณฑิตา หมื่นพรม พัฒนาการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เครือข่ายโคกหนองนา ผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ณ พื้นที่โคกหนองนา นายจำลอง พุ่มพวง หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page