top of page

ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๗ บ้านวังไผ่

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๐๙:๓๐ น. ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๗ บ้านวังไผ่ จำนวน ๑ จุด
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page