top of page

ฝ่ายป้องกันดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๑๐ บ้านดงตาดำ และหมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เจริญ

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๐:๐๐ น. ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๑๐ บ้านดงตาดำ จำนวน ๑ จุด และ หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เจริญ จำนวน ๑ จุด
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page