top of page

ฝ่ายป้องกัน ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๕ บ้านตะกุดหว้า จำนวน ๑ จุด และหมู่ที่ ๗ บ้านวังไผ่ จำนวน ๒ จุด

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๐:๓๐ น. ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๕ บ้านตะกุดหว้า จำนวน ๑ จุด และหมู่ที่ ๗ บ้านวังไผ่ จำนวน ๒ จุด






ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentarer


bottom of page