top of page

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้ดำเนินการยกถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยนาโสม

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๓.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้ดำเนินการยกถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยนาโสมดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page