top of page

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรีได้ลงเยี่ยมติดตามบ้านผู้พิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๔.๒๐ น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ได้ลงเยี่ยมติดตามบ้านผู้พิการที่ยื่นกู้เงินกองทุนคนพิการ ในตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page