top of page

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๐๙.๓๐ น. นำโดยนายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ ๒๕๖๗  ณ บริเวณวัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page