top of page

กองสวัสดิการสังคม ติดตามการดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ราย นายดาว เรียงสันเที่ยะ หมู่ที ๙ บ้านดงหนาม

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๐๙.๕๐ น. กองสวัสดิการสังคม ได้ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ราย นายดาว เรียงสันเที่ยะ หมู่ที ๙ บ้านดงหนาม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page