top of page

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้มอบค่าเครื่องแต่งกาย ชุดอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๐:๓๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้มอบค่าเครื่องแต่งกาย ชุดอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อนุบาล ๓ ขวบ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page