top of page

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลดงมะรุม

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ค.

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๐๙:๐๐ น. นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลดงมะรุม (กิจกรรมทำดอกไม้จันทร์) ณ ห้องประชุม ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page