top of page

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้ดำเนินการจัดทำลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๐.๓๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้ดำเนินการจัดทำลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสนามข้างกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Hozzászólások


bottom of page