top of page

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) หมู่ที่ ๗/๘/๑๒

อัปเดตเมื่อ 17 เม.ย. 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

  • หมู่ที่ ๗ บ้านวังไผ่ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังไผ่

  • หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่เจริญ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังไผ่

  • หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินมะกอก ณ ศาลาการเปรียญวัดวังไผ่

            กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (หมู่ที่ ๑ – ๑๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓

จัดทำโดย สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ประธาน อสม. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสัดส่วนระดับหมู่บ้าน หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ตำบลดงมะรุม โดยบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page