top of page

ส.อบต.ดงมะรุม เชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน พร้อมมอบคู่มือประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ที่ได้ให้ความร่วมมือลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ "คู่มือประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดแยกขยะในครัวเรือนต่อไป
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page