top of page

ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๑๑ บ้านน้อยนาโสมและหมู่ที่ ๗ บ้านโชคอำนวย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

๑๓.๓๐ น.ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๑๑ บ้านน้อยนาโสมและหมู่ที่ ๗ บ้านโชคอำนวย จำนวน ๒ จุด
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page