top of page

ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๑๑ บ้านน้อยนาโสมและหมู่ที่ ๖ บ้านตะกุดหว้า

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

๑๐.๓๐ น.ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ดำเนินการบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที ๑๑ บ้านน้อยนาโสมและหมู่ที่ ๖ บ้านตะกุดหว้า จำนวน ๒ จุด

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page