top of page

กองสวัสดิการสังคม ได้นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไปมอบให้ผู้ป่วยพิการติดเตียง ให้กับ นายเชิดศักดิ์ บุญสุข หมู่ที ๕

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

๑๑.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม ได้นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไปมอบให้ผู้ป่วยพิการติดเตียง ให้กับ นายเชิดศักดิ์ บุญสุข หมู่ที ๕ บ้านตะกุดหว้า ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page