top of page

กองสวัสดิการสังคม ได้นำส่งเตียงผู้ป่วยพิการ ให้กับ นายวิจิตร ชิณกธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

๑๕.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม ได้นำส่งเตียงผู้ป่วยพิการ ให้กับ นายวิจิตร ชิณกธรรม หมู่ที ๗ บ้านวัดโชคอำนวย ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page