top of page

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

  • ๐๓๖-๗๒๘๒๒๔ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
.pdf
Download PDF • 2.62MBดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page