top of page

อบต.ดงมะรุม ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

นำโดยนายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมร่วมกับ สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์และ อสม. ตำบลดงมะรุม ร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

จุดบริการประชาชน หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์

โดยนายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมมอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page