top of page

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เข้ารับมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา จากกองอำนวยการฝึกผสม COPA TIGER

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๐:๐๐ น.นายกธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย รองนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯ หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้เข้ารวมรับมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา จากกองอำนวยการฝึกผสม COPA TIGER ณ ร.ร.บ้านเนินจันทร์ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page