top of page

รณรงค์ ใส่ผ้าไทย แต่งไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า-ถือปิ่นโต

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ใส่ผ้าไทย แต่งไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในหน่วยงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ให้เกิดความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกในการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้า ตะกร้าและปิ่นโต และส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ ของท้องถิ่นด้วยสวมผ้าไทยมาปฏิบัติติงาม
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page